Nghiên cứu

Viện đang tập trung vào bốn lĩnh vực mũi nhọn trong ngành Khoa học Dữ liệu: Y sinh Tính toán, Thị giác máy tính, Xử lý ảnh y tế, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Mục tiêu nhằm đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản, đồng thời phát triển các công nghệ mới, có tính ứng dụng cao, áp dụng trực tiếp vào đời sống.

Sản phẩm

VinBase là nền tảng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo hoàn chỉnh được phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu đa ngành.

Quỹ đổi mới sáng tạo Vingroup (VinIF)

Phát triển cộng đồng Khoa học Công nghệ bền vững

Tài trợ các dự án và hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo liên quan đến Khoa học dữ liệu, với định hướng đưa ra các sản phẩm, giải pháp công nghệ mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Senior Android Developer

Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBigdata được tập đoàn Vingroup thành lập vào tháng 8 năm 2018, nhằm nghiên...